Informacije
Ime tvrtke: ATYS-CO d.o.o.
Adresa: Ivana Veroneka 13, Samobor, 10430
Osobno preuzimanje : Samobor, Ivana Veroneka 13.
Telefon: +385 1/2313-270
E-mail: info@napajanje.hr
Web stranica: https://www.napajanje.hr
Ime robne kuce: ATYS-CO d.o.o.
Broj poreznika/OIB: 88975418316
PDV/ID:: HR88975418316
Matični broj poslovnog subjekta: 4456793
Nadležan sud za sporove: Trgovački sud u Zagrebu
Brojčana oznaka razreda: 4690
Datum izdavanja registracijskog broja:: 10.11.2015
IBAN: HR2524070001100436085
Prodajni direktor: Antonio Kizlin
Broj telefona drzaca kontakta: +385 99/322-9168
E-mail: info@napajanje.hr
Antonio Kižlin: +385 99/322-9168
Neven Kotarski: +385 99/322-9169