Zaštita osobnih podataka

INFORMATIVNI MATERIJAL O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U ATYS-CO d.o.o.

ATYS-CO d.o.o. smatra da je zaštita privatnosti i osobnih podataka temeljno pravo svake osobe. Pozivamo vas da ovaj materijal pažljivo pročitate jer sadrži bitne informacije iz članaka 13. i 14. Uredbe za zaštitu osobnih podataka.

Naše poslovanje u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka.

Sam pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u ATYS-CO d.o.o. i poslovnim partnerima koji za nas obavljaju neku od usluga poput primjerice vođenja poslovnih knjiga.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 

1. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S POSLOVNIM KORISNICIMA

Poslovni korisnik može biti svaka pravna osoba, tijelo državne vlasti, jedinica lokalne ili područne samouprave te njihova tijela, udruga i društvo (sportsko, kulturno, dobrotvorno i sl.) kao i svaka fizička osoba koja djeluje unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

Količina osobnih podataka koju ATYS-CO d.o.o. prikuplja je minimalan opseg podataka potreban za kvalitetan poslovni odnos i isporuku proizvoda i usluga.

ATYS-CO d.o.o. smatra svojim legitimnim pravom provjeriti urednost poslovanja potencijalnih partnera kroz sve dostupne izvore i donijeti odluku da, ukoliko za nekoga utvrdi da nema zadovoljavajuću bonitetnu ocjenu, neće uspostaviti poslovni odnos. Također, legitimnim interesom smatra, u pojedinim situacijama, i prikupljanje instrumenata osiguranja poput zadužnice kojima umanjuje rizike svoga poslovanja.

Osobne podatke ATYS-CO d.o.o. prikuplja u svakodnevnoj komunikaciji s klijentima a sve s ciljem ostvarenja poslovnog odnosa.

Uz osobne podatke prikupljene od klijenta, osobni podaci prikupljaju se iz javno dostupnih izvora i registara npr. sudski registar, obrtni registar, baze poslovnih subjekata i poslovne tražilice.

Osobne podatke drugih fizičkih osoba, koje nam dostavi poslovni partner, također obrađujemo s posebnom pažnjom.  Obzirom da najčešće nismo u posjedu kontaktnih podataka tih osoba kako bi ih informirali o svim obvezama iz članka 14. Uredbe za zaštitu osobnih podataka od naših klijenata zahtijevamo da svoje djelatnike i druge osobe čije podatke nam šalju upoznaju s ovim informativnim materijalom.

 

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S POSLOVNIM KORISNICIMA

ATYS-CO d.o.o. obrađuje prikupljene podatke poslovnih korisnika koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni korisnik u sljedećim slučajevima:

 • utvrđivanje identiteta
 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • izdavanje računa
 • naplata potraživanja
 • izvještavanje
 • statističke obrade
 • ponude i informiranju o novitetima na tržištu što se smatra dijelom naše usluge
 • definiranje proizvoda i usluga koji bi poslovnim korisnicima bili od koristi
 • kontaktiranje u svrhe ispunjenja ugovornih odnosa

Osobne podatke čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon isteka poslovnog odnosa sukladno zakonski propisanim rokovima. Primjerice knjigovodstvene isprave poput ulaznih i izlaznih računa čuvaju se 11 godina.

Legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda ATYS-CO d.o.o. te razvoj poslovnog odnosa s klijentom. Iz tog razloga ATYS-CO d.o.o. će vas kontaktirati kako bi vam ponudio proizvode ili usluge za koje je razvidno da su nastavak postojeće usluge ili da bi vam one mogle pomoći i olakšati svakodnevno poslovanje.

ATYS-CO d.o.o. ne obrađuje osobne podatke na temelju privola, ne profilira i ne radi automatizirane obrade podataka na temelju kojih bi se donosile odluke kojima je moguće da se uskrate prava pojedinaca.

 

3. USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

ATYS-CO d.o.o. može ustupiti osobne podatke zakonodavnim, nadzornim i regulatornim tijelima unutar i izvan područja Republike Hrvatske te poslovnim partnerima koji za nas obavljaju usluge poput vođenja poslovnih knjiga, poštanskih usluga i slično

 

4. NAČELA OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S POSLOVNIM KORISNICIMA

Prilikom korištenja osobnih podataka, ATYS-CO d.o.o. osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka ATYS-CO d.o.o. postupa transparentno i obrađuje ih samo ako za to postoji jasna svrha.

 

5. PRAVA KLIJENATA

Svi podaci koje je ATYS-CO d.o.o. doznao o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, smatraju se poslovnom tajnom.

U skladu s Općom Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, u svakom trenutku možete:

 1. zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
 2. zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako ne raspolažemo vašim ažurnim podacima
 3. zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili ATYS-CO d.o.o. ukoliko za to imate valjani razlog
 4. uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
 5. zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade